ПОТРОШАЧИ ПОБЕДИЛИ – „АМАЗОН“ НЕ МОЖЕ ДА НАМЕЋЕ СВОЈЕ УСЛОВЕ ТРГОВИНЕ!

amazonde-slika

Велике светске компаније често намећу „своја“ правила игре.

Аустријска организација за заштиту потрошача (Verein fur Konsumenteninformation – VKI), недавно је успела да пред Судом ЕУ који се налази у Луксембургу  издејствује повољну одлуку по све грађане који купују преко онлајн сервиса.

Ради се о Пресуди Суда ЕУ, (Треће веће) од 28.јула 2016. године у предмету Ц‑191/15 „Verein für Konsumenteninformation против Amazon EU Sàrl“

Амазон ЕУ, компанија основана у Луксембургу, обавља продају са аустријским потрошачима на даљину путем интернета, и то на немачком језику, и са адресе amazon.de.

Амазон ниje имаo седиште или огранак у Аустрији. Стандардне одредбе и услови на сајту наводе да се примењује право Луксембурга.

Локална организација за заштиту потрошача „ВКИ“, је поднела захтев за забрану у аустријским судовима да се спречи коришћење овог стандардног начина, односно да се не може подразумевати и бити обавезно да се примењује право Луксембурга иако су потрошачи из Аустрије. Након бројних жалби, Врховни суд аустријски је обуставио поступак поднео неколико питања Суду ЕУ, тзв. претходних питања.

Суд ЕУ је у конкретном случају заузео становиште да стандардизован термин о избору права државе Луксембург као права које се обавезно примењује у случају спора, и којег је изабрао продавац,  јесте неправедно према потрошачима односно купцима.

Суд даље сматра да када уговор није плод стварног договора већ је наметнут (узми или остави) да је тада термин који регулише закон који ће се примењивати  неправедан утолико што може довести потрошача „заблуду“  и држати га у уверењу да се ниједно друго право или правни систем не може применити.

Дакле, АМАЗОН  је покушао да путем „terms and conditions“ клаузуле ограничи право купаца, и на неки начин их „убеди“ да се у случају спора мора примењивати онај правни систем који је продавац (Амазон) изабрао.

Share Button

Могло би да вам се свиди и...