ПОЈЕДИНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА НЕКРЕТНИНЕ незаконито наплаћују провизију!?

RUKOVANJE.SLIKA

Министарство трговине, туризма и телекомуникација скренуло је пажњу посредницима у купопродаји некретнина, да своје пословање, када је реч о наплати посредничке провизије, ускладе са законским прописима.

Закон о посредовању у промету и закупу непокретности („Службени гласник РС”, бр. 95/13) не забрањује посредовање за обе стране, али, посредник који је добио налог за посредовање од обе стране може захтевати од сваке стране само половину посредничке накнаде.

Ово је дефинисано чланом 825. Закона о облигационим односима који се сходно примењује приликом уговарања накнаде за посредовање.

Share Button

Могло би да вам се свиди и...